Language

Purosangue Racing Pigeons

Hodowla/Hodowca
Dodaj do ulubionych
Informacje kontaktowe
Informacje szczegółowe

PUROSANGUE Pigeons is a breeding farm for perfectly selected pigeons with outstanding sports characteristics. The breeding farm maintains the highest breeding and racing standards. The basis are breeding pigeons of outstanding origin from the best European lines at individual racing distances and with excellent construction, plumage, balance and breeding marks. On this basis, we create our own "PUROSANGUE" breeding lines. PUROSANGUE to hodowla doskonale wyselekcjonowanych gołębi o wybitnych cechach sportowych. Hodowla utrzymuje najwyższe standardy hodowlane i wyścigowe. Podstawą hodowli są gołębie rozpłodowe wybitnego pochodzenia, z najlepszych linii europejskich na poszczególnych dystansach lotowych, o doskonałej budowie, upierzeniu, równowadze i cechach hodowlanych. Na tej podstawie tworzymy własne linie hodowlane „PUROSANGUE”, które konsekwentnie zdobywają pierwsze konkursy.

Sukcesy hodowli

First, second and third ace of young pigeons 2023. Pierwszy, drugi, trzeci As gołębi młodych Lublin.

First, second and third ace of young pigeons 2023. Pierwszy, drugi, trzeci As gołębi młodych Lublin.

Lublin, Poland. Young pigeon races 2023: 1 Ace of young pigeons 2. Ace of young pigeons 3. Ace of young pigeons. Lublin, Polska. Wyścigi młodych gołębi 2023: 1 As młodych gołębi 2. As młodych gołębi 3. As młodych gołębi

Flights of young pigeons 2023. Loty młodych gołębi 2023

Flights of young pigeons 2023. Loty młodych gołębi 2023

Flights of young pigeons 2023. Flight 163 km, 4110 pigeons, place: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 , 23, 24, 25. Flight 280 km, 3134 pigeons, place: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 27, 28, 29, etc.. Loty młodych gołębi 2023. Lot 163 km, 4110 gołębi, miejsce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 , 23, 24, 25. Lot 280 km, 3134 gołębi, miejsce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 27, 28, 29 itd

Rekordy i konkursy hodowli

Flights of young pigeons 2023. Loty młodych gołębi 2023.

Flights of young pigeons 2023. Loty młodych gołębi 2023.

Flights of young pigeons 2023. Flight 280 km, 3134 pigeons, place: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 27, 28, 29, etc. Loty młodych gołębi 2023. Lot 280 km, 3134 gołębi, miejsce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 27, 28, 29 itd.

Loty młodych gołębi 2023. Flights of young pigeons 2023.

Loty młodych gołębi 2023. Flights of young pigeons 2023.

Flights of young pigeons 2023. Flight 163 km, 4110 pigeons, place: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 , 23, 24, 25. Loty młodych gołębi 2023. Lot 163 km, 4110 gołębi, miejsce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 , 23, 24, 25.

Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch. Loty gołębi dorosłych 2024. Oddział Lublin Polska.

Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch. Loty gołębi dorosłych 2024. Oddział Lublin Polska.

Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch. First competition flight 177 km, Polish Championship, category A (sprint), 5015 pigeons, place: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Only yearling pigeons from the Purosangue loft participated in the competition. Loty gołębi dorosłych 2024. Oddział Lublin Polska. Pierwszy lot konkursowy 177 km, Mistrzostwa Polski kategoria A (sprint), 5015 gołębi, miejsce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Z gołębnika Purosangue w zawodach uczestniczyły tylko gołębie roczne.

 Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch. Loty gołębi dorosłych 2024, Lublin.

Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch. Loty gołębi dorosłych 2024, Lublin.

Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch. Second competition flight 208 km, Polish Championship category A (sprint), 4558 pigeons, place: 1, 2, 7, 9 etc. Only yearling pigeons from the Purosangue loft participated in the competition. Loty gołębi dorosłych 2024. Oddział Lublin Polska. Drugi lot konkursowy 208 km, Mistrzostwa Polski kategoria A (sprint), 4558 gołębi, miejsce: 1, 2, 7, 9 itd. Z gołębnika Purosangue w zawodach uczestniczyły tylko gołębie roczne.

 Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch. Loty gołębi dorosłych 2024, Lublin.

Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch. Loty gołębi dorosłych 2024, Lublin.

Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch. Third competition flight 285 km, Polish Championship category A (sprint), 4154 pigeons, place: 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, etc. Only yearling pigeons from the Purosangue loft participated in the competition. Loty gołębi dorosłych 2024. Oddział Lublin Polska. Trzeci lot konkursowy 285 km, Mistrzostwa Polski kategoria A (sprint), 4154 gołębe, miejsce: 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, itd. Z gołębnika Purosangue w zawodach uczestniczyły tylko gołębie roczne.