Language

Racing Team Krupa – Mącik

Hodowla/Hodowca
Dodaj do ulubionych
Informacje kontaktowe
Informacje szczegółowe

The Krupa-Mącik racing team is a young team with exceptional success. Our success in breeding results from a scientific and methodical approach to sport. We carry out a rigorous selection of our breeding and racing pigeons, which allows us to constantly provide our customers with the highest quality birds. Our pigeons consistently win first prizes in competitions. Krupa-Mącik Team to zespół z wyjątkowymi sukcesami. Nasze sukcesy hodowlane wynikają z naukowego i metodycznego podejścia do sportu. Prowadzimy rygorystyczną selekcję naszych gołębi rozpłodowych i wyścigowych, co pozwala nam stale dostarczać naszym klientom ptaki najwyższej jakości. Nasze gołębie konsekwentnie zdobywają pierwsze nagrody w konkursach.

Sukcesy hodowli

First, second and third ace of young pigeons 2023

First, second and third ace of young pigeons 2023

Lublin, Poland. Young pigeon races 2023: 1 Ace of young pigeons 2. Ace of young pigeons 3. Ace of young pigeons Lublin, Polska. Wyścigi młodych gołębi 2023: 1 As młodych gołębi 2. As młodych gołębi 3. As młodych gołębi

Flights of young pigeons 2023.

Flights of young pigeons 2023.

Flights of young pigeons 2023. Flight 163 km, 4110 pigeons, place: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 , 23, 24, 25. Flight 280 km, 3134 pigeons, place: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 27, 28, 29, etc.. Loty młodych gołębi 2023. Lot 163 km, 4110 gołębi, miejsce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 , 23, 24, 25. Lot 280 km, 3134 gołębi, miejsce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 27, 28, 29 itd

Rekordy i konkursy hodowli

Loty gołębi dorosłych 2024. Oddział Lublin Polska. Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch.

Loty gołębi dorosłych 2024. Oddział Lublin Polska. Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch.

Loty gołębi dorosłych 2024. Oddział Lublin Polska. Pierwszy lot konkursowy 177 km, Mistrzostwa Polski kategoria A (sprint), 5015 gołębi, miejsce: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Z gołębnika Krupa-Mącik Team w zawodach uczestniczyły tylko gołębie roczne. Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch. First competition flight 177 km, Polish Championship category A (sprint), 5015 pigeons, place: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Only yearling pigeons from the Krupa-Mącik Team loft participated in the competition.

Loty gołębi dorosłych 2024. Adult pigeon flights 2024.

Loty gołębi dorosłych 2024. Adult pigeon flights 2024.

Loty gołębi dorosłych 2024. Oddział Lublin Polska. Drugi lot konkursowy 208 km, Mistrzostwa Polski kategoria A (sprint), 4558 gołębi, miejsce: 1, 2, 7, 9 itd. Z gołębnika Krupa-Mącik Team w zawodach uczestniczyły tylko gołębie roczne. Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch. Second competition flight 208 km, Polish Championship category A (sprint), 4558 pigeons, place: 1, 2, 7, 9 etc. Only yearling pigeons from the Krupa-Mącik Team loft participated in the competition.

Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch.

Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch.

Loty gołębi dorosłych 2024. Oddział Lublin Polska. Trzeci lot konkursowy 285 km, Mistrzostwa Polski kategoria A (sprint), 4154 gołębe, miejsce: 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, itd. Z gołębnika Krupa-Mącik Team w zawodach uczestniczyły tylko gołębie roczne. Adult pigeon flights 2024. Lublin Poland Branch. Third competition flight 285 km, Polish Championship category A (sprint), 4154 pigeons, place: 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, etc. Only yearling pigeons from the Krupa-Mącik Team loft participated in the competition.