Wzorowa budowa gołębia wyścigowego powinna odzwierciedlać idealne połączenie siły, wytrzymałości, szybkości i aerodynamiki. Oto kilka kluczowych cech fizycznych, które mogą wskazywać na wybitne zdolności wyścigowe gołębia:

 1. Sylwetka – Ptak powinien posiadać proporcjonalną, wręcz atletyczną budowę ciała, która pozwala na efektywny lot. Ciało powinno być średniej wielkości z dobrze rozwiniętą, silną klatką piersiową.
 2. Skrzydła – Skrzydła powinny być długie, szerokie i mocno zbudowane z mocnymi lotkami. Ważne jest aby były one dobrze dopasowane do ciała, nie za luźne i nie za ciasno przylegające. Podczas kiedy ptak rozkłada skrzydła do lotu, powinny one sięgać niemal do końca ogona.
 3. Ogon – Ogon powinien być dobrze zamknięty i działać jak ster, pomagający ptakowi w manewrowaniu. Zbyt długi lub zbyt krótki ogon może negatywnie wpłynąć na zdolność sterowania i utrzymania kierunku lotu.
 4. Oczy – powinny być jasne, czujne i pełne życia, sugerujące dobre zdrowie i koncentrację.
 5. Nogi – Krótkie, silne nogi z krótkimi palcami są najlepsze, a jakiekolwiek dłuższe kończyny zwiększałyby opór powietrza.
 6. Mięśnie – Dobrze rozwinięte mięśnie pectoralis (mięśnie piersiowe), które są odpowiedzialne za ruch skrzydeł. Ważne jest, aby mięśnie były silne, elastyczne i dobrze utrzymane, co pozwala na dużą moc podczas lotu i wytrzymałość w powietrzu.
 7. Stan piór – Jakość, gęstość i stan piór są ważne – powinny być one gładkie, lśniące i dobrze przylegające do ciała, co wskazuje na zdrowie ptaka oraz pomaga w uzyskaniu aerodynamicznej formy.
 8. Pierś – Gołębie wyścigowe często mają szeroką pierś, co wskazuje na dobre rozwinięte mięśnie potrzebne do generowania mocy w locie.
 9. Kondycja ogólna – Ptak powinien prezentować się jako energiczny, z gęstym upierzeniem oraz lśniącymi ruchliwymi oczami.

Nastepną kluczową kwestią jest skrzydło gołębia pocztowego. Skrzydło doskonałego gołębia pocztowego powinno być wizualnie imponujące oraz funkcjonalne, aby umożliwić ptakowi efektywne i szybkie pokonywanie długich dystansów. Oto główne cechy, na które zwraca się uwagę przy ocenie skrzydeł:

Budowa skrzydła:

 1. Długość i proporcje – Skrzydło powinno być proporcjonalne do ciała gołębia, ani za długie, ani za krótkie. Długie i smukłe skrzydła sprzyjają lotom na długich dystansach, zapewniając lepszą aerodynamikę oraz możliwość oszczędzania energii.
 2. Szerokość – Skrzydła powinny być również wystarczająco szerokie, aby zwiększyć powierzchnię nośną, co jest ważne dla utrzymania się ptaka w powietrzu podczas długich lotów.
 3. Lotki – Duże, mocne lotki zapewniające mocną i skuteczną pracę skrzydeł są kluczowe. Lotki pierwszego rzędu powinny być mocne i sztywne, tak aby stanowiły solidne oparcie podczas lotu. Lotki drugiego rzędu powinny być gładkie i dobrze przylegać do siebie.
 4. Szpary między lotkami – W czasie rozłożenia skrzydła, nie powinno być dużych przerw między lotkami. Dobre przyleganie lotek do siebie pomaga w utrzymaniu jednolitej, gładkiej i aerodynamicznej powierzchni.

Kolejną kluczową kwestią jest jakość piór, które można podzielić na kilka kluchowych elementów:

 1. Gładkość – Pióra powinny być gładkie, nienaruszone i dobrze układające się wzdłuż skrzydła, co zwiększa aerodynamikę.
 2. Połysk – Zdrowe i dobrze utrzymane pióra mają naturalny połysk, co świadczy o dobrej kondycji ptaka i jego odpowiedniej diecie.
 3. Normowanie – Wszystkie pióra skrzydłowe powinny być prawidłowo ułożone i rozwinięte; pełne, nieposzarpane, bez oznak uszkodzenia, co jest wskazówką, że ptak jest w stanie najwyższej gotowości do lotu.
 4. Elastyczność – Pióra powinny mieć dobrą elastyczność. Można to przetestować, delikatnie zginać skrzydło gołębia – powinno ono opierać się temu zgięciu, ale też nie złamać się czy pęknąć.
 5. Odpowiednia twardość – Pióra na skrzydle, a zwłaszcza lotki powinny być sztywne i mocne, ale nie kruche.
 6. Właściwa wymiana piór – Starzenie się i wymiana (wysypywanie i odrastanie) piór powinny zachodzić równomiernie i być dobrze zarządzane przez gołębia podczas sezonu pierzenia.

Podsumowując, skrzydło gołębia wyścigowego powinno być dobrze zbudowane i proporcjonalne do reszty ciała, a pióra doskonałych gołębi powinny być silne, zdrowe, i odpowiednio pielęgnowane, aby maksymalizować wydajność lotu i dawać ptakowi najlepsze szanse w konkurencyjnych lotach. Konkluzją całego artykułu jest zwrócenie uwagi hodowców na logiczne przesłanki przydatne w selekcjonowaniu gołębi w celu uzyskania jak najdoskonalszych parametrów fizycznych. Selekcja powinna opierać się na dwóch filarach: skuteczności lotowej danego gołębia oraz mozliwie jak najbardziej doskonałej budowie ciała, która pozwoli osiągać znacząco lepsze wyniki lotowe niż w przypadku gołębi, które nie posiadają tego typu parametrów.